หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อาจารย์จาก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าพบรองคณบดีฝ่ยวิชาการ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ
อาจารย์จาก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าพบรองคณบดีฝ่ยวิชาการ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-09-15 16:00:01


วันที่ 1 สิงหาคม 2565 อ.มนัญญา มาบางยาง และอ.ขจร ปรีดากุล อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าพบ ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมกันทางด้านวิชาการ การจัดกิจกรรม ฝึกอบรม ฝีกงาน เป็นต้น


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home