หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > Line สาขาวิชาดนตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ 2564
Line สาขาวิชาดนตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-14 16:16:22

ประชาสัมพันธ์ถึงน้องๆนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

ส า ข า วิ ช า ด น ต รี 

แอดไลน์ของสาขาวิชาดนตรีได้เลยนะคะ  Scan QR Code

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home