หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ทีมงานจากโครงการ “เต็มใจ” โดยมูลนิธิดั่งพ่อสอน ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เข้าประชาสัมพันธ์โครงการประกวด
ทีมงานจากโครงการ “เต็มใจ” โดยมูลนิธิดั่งพ่อสอน ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เข้าประชาสัมพันธ์โครงการประกวด

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 22:55:01


วันที่ 29 มกราคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญทีมงานจากโครงการ “เต็มใจ” โดยมูลนิธิดั่งพ่อสอน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เข้าประชาสัมพันธ์โครงการประกวดให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถและได้รับประสบการณ์ใหม่จากเวทีการประกวด และที่สำคัญยังได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยการให้และเสียสละเพื่อส่วนรวมผ่านการแข่งขันทำกิจกรรมรณรงค์ให้คนร่วมบริจาคโลหิต 

     ในช่วงเช้าเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต โดยทีมงานจาก สภากาชาดไทย และการแนะนำรายละเอียดที่มาและความสำคัญของโครงการเต็มใจ โดย นายณัฐวรรธน์ ภรนรา ประธานมูลนิธิดั่งพ่อสอน พร้อมการ workshop ในช่วงบ่าย ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     โครงการ “เต็มใจ” เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาประกวดทำแคมเปญชวนบริจาคโลหิต ONE TO THREE หนึ่งถุงสามชีวิต นักศึกษาจะได้ลงมือทำทุกขั้นตอน ตั้งแต่ออกแบบ การสร้างช่องทางสื่อสาร รวมถึงการลงพื้นที่ทำกิจกรรม โดยมีที่ปรึกษาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักธุรกิจ จิตอาสา (Mentor) จากแบรนด์ต่าง ๆ 23 แบรนด์ จัดตั้งโครงการโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ร่วมมือ กับมูลนิธิดั่งพ่อสอนงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home