หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ไหว้ครูช่าง 60
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ไหว้ครูช่าง 60

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2017-12-18 16:57:43

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดพิธีไหว้ครูครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและศิริมงคลให้กับอาจารย์และนักศึกษา จัดขึ้น ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G