หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมเตรียมการจัดงาน SSRU Open House Online 2021
ประชุมเตรียมการจัดงาน SSRU Open House Online 2021

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-05-16 22:27:47วันที่ 9 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี และนักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือและเตรียมการจัดงาน SSRU Open House Online 2021 โดยมี รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนัก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนักประชาสัมพันธ์ของแต่ละคณะและวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home