หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการอบรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบนิเทศศิลป์
โครงการอบรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบนิเทศศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 11:14:17


วันที่ 10 มีนาคม 2566 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย อ.นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ และ อ.มารุต พิเชษฐวิทย์ จัดโครงการอบรมเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบนิเทศศิลป์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกงานในปีการศึกษาถัดไป โดยการอบรมประกอบไปด้วย 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “จริยธรรมและคุณธรรมที่ดีของนักออกแบบเพื่อการสร้างสรรค์” วิทยากรโดย บราเดอร์อัครนนท์ กิจเจริญ และบราเดอร์พรสรร สิงห์ชัย และหัวข้อ “ปั้นงานออกแบบคาแรกเตอร์ให้เป็นธุรกิจร้อยล้าน” วิทยากรโดย คุณณภัทร พรหมพฤกษ์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงเกษตร และผู้พัฒนาโครงการ CE Platform Character ซึ่งการอบรมจัดขึ้น ณ ชั้น 2 โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home