หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตร “มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย”
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประชุมวางแผนการจัดทำหลักสูตร “มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-10-04 15:23:52

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมวางแผนจัดทำหลักสูตร “มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย” โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รองคณบดี ประชุมหารือร่วมกัน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home