หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สาขาวิชาการดนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.ตรี) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร 2562
สาขาวิชาการดนตรี และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.ตรี) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-19 21:28:18


วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแด่อาจารย์ประจำสาขาวิชา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งเป็นสาขาวิชาดนตรีและสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ป.ตรี) มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ก่อนเริ่มโครงการและแยกกลุ่มสาขาวิชา มีพิธีเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home