หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > การนำเสนองานไฟนอล บูรณาการการเรียนกับงานวิจัย ออกแบบเครื่องเรือนจาก "ต้นคล้า"
การนำเสนองานไฟนอล บูรณาการการเรียนกับงานวิจัย ออกแบบเครื่องเรือนจาก "ต้นคล้า"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-04-19 15:04:17


.

บรรยากาศวันปิดคลาส นำเสนองานไฟนอล บูรณาการการเรียนกับงานวิจัย ออกแบบเครื่องเรือนจาก "ต้นคล้า"  ในรายวิชา หลักการออกแบบ 

สาขาวิชาการออกแบบและนวัตกรรมดิจิทัล

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home