หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-04-09 09:53:17

ขอแสดงความยินดี ????

ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็น "ประธานสมาพันธ์ศิลปะการแสดงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย" จากมติที่ประชุมสามัญสมาพันธ์ศิลปะการแสดงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา  

ทั้งนี้ ทางสมาพันธ์ฯได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับการประชุมวิชาการ งานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2564 ณ อุทยานการเรียนรู้ ป๋วย 100 ปี ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100

www.ssru.ac.th