หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อธิการบดีเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและการประกาศรางวัลโครงการ ไทยทะยาน ณ ช่างชุ่ย
อธิการบดีเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและการประกาศรางวัลโครงการ ไทยทะยาน ณ ช่างชุ่ย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-21 18:28:42

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวสรุปโครงการไทยทะยาน พร้อมเปิดนิทรรศการและประกาศรางวัลการประกวดการสร้างมูลค่าเพิ่มมรดกวัฒนธรรมไทย ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ "ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z" ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยการแสดงผลงานและประกาศรางวัล แบ่งออกเป็น ๔  หมวด ได้แก่ หมวดการออกแบบเครื่องประดับ หมวดงานสร้างสรรค์ (จิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม) หมวดภาพยนตร์โฆษณา และหมวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวปิดโครงการฯ ณ อาคารอาเหนกป้าสง ช่างชุย 

สโรชา บินอับดุลเลาะ รายงาน/ถ่ายภาพ

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home