หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล “รางวัลคุณภาพ” ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คว้ารางวัล “รางวัลคุณภาพ” ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-07-19 14:33:41

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ประพล สุขสุโฉม)

(ขอขอบคุณภาพจาก : ณาฐวดี พุทธวงค์)

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้แทนคณะฯเข้ารับมอบโล่รางวัลคุณภาพ (SSRU Quality Awards) ครั้งที่ 2 ในโอกาสที่มี 2 หลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ “ดีเด่น” ได้แก่ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบเครื่องแต่งกาย และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะการแสดง

ในการนี้ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติในการมอบรางวัลในครั้งนี้
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home