หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-15 17:41:51


วันที่ 19 มกราคม 2566 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น โดย รศ.ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย History of Costume เพื่อที่นักศึกษาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home