หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > สาขาวิชาดนตรี มรภ.นครศรีธรรมราช เยือนสาขาวิชาดนตรี มรภ.สวนสุนันทา
สาขาวิชาดนตรี มรภ.นครศรีธรรมราช เยือนสาขาวิชาดนตรี มรภ.สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-13 11:19:10


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมด้วย อาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

 ในการนี้ สาขาวิชาดนตรีได้จัดให้มีการแสดงจากนักศึกษา เพื่อเป็นการต้อนรับ ได้แก่ การบรรเลงกีต้าร์คลาสสิค การขับร้องเพลงประสานเสียง และนำเข้าเยี่ยมชมอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการทางดนตรีต่างๆ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 5 คณะศิลปกรรมศาสตร์


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก