หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-20 10:59:54


วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีและกล่าวนำถวายพระพรชัย ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พร้อมยังได้เปิดงานกิจกรรม "ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน" โดยมีการปลูกต้นรวงผึ้ง ในบริเวณมหาวิทยาลัยจำนวน 2 ต้น และการทำความสะอาดโดยรอบมหาวิทยาลัย


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก

Download