หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรเลงดนตรีในงาน “บูชาครูผู้เป็นที่รักและยินดี ๑๐๐ ปี คุณครูระตรี วิเศษสุรการ”
อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรเลงดนตรีในงาน “บูชาครูผู้เป็นที่รักและยินดี ๑๐๐ ปี คุณครูระตรี วิเศษสุรการ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-11-18 16:57:26


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมบรรเลงดนตรี ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงาน “บูชาครูผู้เป็นที่รักและยินดี ๑๐๐ ปี คุณครูระตรี วิเศษสุรการ” ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ภาพข่าว : อ.ปราโมทย์ เที่ยงตรง)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home