หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯภายใต้ “นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” Redesign ครั้งที่ 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯภายใต้ “นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” Redesign ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-10-18 19:37:23


วันที่ 19 กันยายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯภายใต้ “นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” Redesign : ปรับ เปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่ ครั้งที่ 3 ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชญา  สิทธิพันธุ์ เป็นวิทยากร

ในการนี้ ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการ
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home