หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-01-16 18:40:50


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์, รศ.ดร.รจนา จันทราสา และ อ.ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ผศ.วินัย หมั่นคติธรรม รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ อ.ศิริมา พนาภินันท์ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home