หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้ "นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" Redesign : ปรับ เปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่ ครั้งที่ 2
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภายใต้ "นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" Redesign : ปรับ เปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่ ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-09-30 17:39:17


วันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯภายใต้ “นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย” Redesign : ปรับ เปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งจัดต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2  ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดทั้ง 2 วัน โดยวันที่ 1 บรรยายและ workshop ในหัวข้อ “Education Reform” วันที่ 2 บรรยายและ workshop ในหัวข้อ “Academic reform วิจัยและบริการวิชาการ”

ในการนี้ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home