หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้ "นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" Redesign : ปรับ เปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้ "นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย" Redesign : ปรับ เปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-17 14:29:28

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ
สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ดอกไม้ และ
สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, หน้าจอ และ
สถานที่ในร่ม


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภายใต้ "นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย"  Redesign : ปรับ เปลี่ยน กระบวนทัศน์ใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง Redesign : ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับทิศทางของคณะศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายพิเศษ เรื่อง Redesign : ฝ่าวิกฤตการศึกษา เพื่อความอยู่รอดของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ วิทยากรพิเศษบรรยาย เรื่อง redesign : ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หลักสูตรแห่งอนาคตด้านศิลปกรรมศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมกิจกรรม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม


งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home