หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-03-16 12:11:52

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.มณิศา วศินารมณ์ หัวหน้ากลุ่มวิชาศิลปะการแสดง และหัวหน้าแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 วิทยานิพนธ์ เรื่อง “นาฏกรรมไทยกับนโยบายการปกครอง พ.ศ. 2468 – 2516” ณ เวทีกลาง Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home