หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > งานวิจัยของนักศึกษาได้รางวัล นายสิชล รอดทยอย
งานวิจัยของนักศึกษาได้รางวัล นายสิชล รอดทยอย

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-06-20 12:17:18

นายสิชล รอดทยอย

นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รางวัล

- เหรียญทอง การประกวด Taiwan International Invention Award Winners Association Anniversary จากประเทศไต้หวัน

- รางวัลชนะเลิศ (การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ) การประกวด Thailand Green Design Award (TGDA 2019) 

- The Best of Best Young การประกวด Thailand Green Design Award (TGDA 2019) 

ขอบคุณผู้สนับสนุน

#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

#สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์

**หากสนใจผลงานอินบ็อกมาได้เลยนะคะ**
เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/

เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://far.ssru.ac.th/en

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home