หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม "วิจัยสัญจร" ประจำปีงบประมาณ 2567
คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม "วิจัยสัญจร" ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-01-16 15:43:38


วันที่ 25 ธันวาคม 2566 คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม "วิจัยสัญจร" ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดย สถานบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำโดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นผู้ชี้แจงและตอบข้อสักถาม การประชุมจัดขึ้น ณ ชั้น 2 โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home