หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > เพจ งานวิจัยขายได้ - ผลงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
เพจ งานวิจัยขายได้ - ผลงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-08-04 17:49:00

(ขอบคุณรูปภาพและเนื้อหาข่าวจาก เพจ งานวิจัยขายได้ “นวัตกรรม ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ออนไลน์”)

(https://www.facebook.com/store.ird.ssru)
ผลงานวิจัย เรื่อง “กระดาษจากสาหร่ายในนากุ้ง RE-NO-WASTE” จากการวิจัยสาหร่ายในนากุ้งเป็นวัชพืชในกลุ่มของสาหร่ายสีเขียว มีความเป็นเส้นใยสูง มีเซลลูโลสที่ผนังเซลล์ แต่การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วกลับส่งผลกระทบต่ออาชีพการทำนากุ้ง และทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมา สาหร่ายที่ช้อนขึ้นมาจะเน่าเสีย กลายเป็นขยะมูลฝอยปริมาณมาก และส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ผู้ออกแบบจึงนำสาหร่ายในนากุ้งมาพัฒนาเป็นกระดาษ ด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ

ราคาไม่แพง #งานวิจัยขายได้ 

#การันตี เหรียญทองจากการประกวดเวทีโรมาเนีย  #EUROINVENT2019

#การันตี เหรียญทองจากการประกวดเวทีฮ่องกง  #IIDC2020

กระดาษจากสาหร่ายในนากุ้ง แผ่นละ 99 บาท

สมุดกระดาษจากสาหร่ายในนากุ้ง เล่มละ 120 บาท

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดย นายมงคล อิงคุทานนท์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home