หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-26 13:15:27


วันที่ 6-10 มีนาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ อ.ดร.ภัคคพร พิมสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อ.กฤตวิทย์ ภูมิถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี และน.ส.สุภลักษณ์ คมพัดลับ นายพงศธร สีหะวงษ์ นักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ The ICBTS International Academic Multidisciplines Research Conference Fukuoka 2023 In the theme of "International Conference on Social Sciences, Sociology, Architecture, Business, and Management in Globalization" ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home