หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย 3 หัวข้อ
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย 3 หัวข้อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-07-19 22:59:24


วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย 3 หัวข้อ

1. การดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ฯ วิทยากรคุณกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์

2. แนวทางการนำงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ส่งประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ วิทยากรคุณกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษ

3. การจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย งานสรัางสรรค์ โดยความร่วมือกับเครือข่าย วิทยากร อ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล

ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home