หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > งานแสดงมุทิตาจิต "คนดีศรีสุนันทา 61"
งานแสดงมุทิตาจิต "คนดีศรีสุนันทา 61"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-09-28 23:24:38


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติมา มณีวัฒนา ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต “คนดีศรีสุนันทา 61” งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ขจร ถ้ำทอง หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี อาจารย์ประสาน บริบูรณางกูร อาจารย์ประจำแขนงวิชาดนตรีไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวัฒนา เนียมอุทัย อาจารย์ประจำแขนงวิชานาฏศิลป์ไทย

ในงาน มีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเดงานและมอบของที่ระลึกต่อผู้เกษียณอายุราชการ มีผู้ร่วมงานมากมายทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุราชการไปแล้ว คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน


ดูภาพเพิ่มเติม --> คลิก

Download