หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษา ผู้นำขับร้องเพลง "ร่มโพธิ์ทอง"
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนนักศึกษา ผู้นำขับร้องเพลง "ร่มโพธิ์ทอง"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-01 16:17:31

นางสาวประไพศรี ปานศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ตัวแทนนักศึกษา ผู้นำขับร้องเพลง "ร่มโพธิ์ทอง" ในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีนมัสคารวะ ประจำปี พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home