หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการตัดสินวงดนตรี ประกวดด้านดนตรี งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
อ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการตัดสินวงดนตรี ประกวดด้านดนตรี งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-09-17 03:14:59


วันที่ 31 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติมาเป็นประธานกรรมการตัดสินวงดนตรี ร่วมกับ ผศ.ดร.พนัง ปานช่วย จากวิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและ อ.อรรถพล หมั่นเจริญ อ.พิเศษ จากม.ศิลปากร ตัดสินในรายการประกวดด้านดนตรี งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home