หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ได้รับเชิญเข้าร่วม คีตวรรณกรรม เสวนาวิชาการระดับชาติ “ดนตรีสร้างสรรค์”
ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ ได้รับเชิญเข้าร่วม คีตวรรณกรรม เสวนาวิชาการระดับชาติ “ดนตรีสร้างสรรค์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-06-18 12:28:33

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วม คีตวรรณกรรม เสวนาวิชาการระดับชาติ “ดนตรีสร้างสรรค์” หัวข้อ “The Creative Improvising Technique of Traditional Music Folklore” การสร้างสรรค์เทคนิคคีตปฏิภาณจากวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดโดย หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ (Master of Music in Creative Music) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตสงขลา) ในรูปแบบออนไลน์

รายละเอียดหัวข้อเสวนาของ ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ 

เพลงที่ 1 Feeling Good in My Country - Jazz Orchestra 

เพลงที่ 2 My life in my Country for Jazz Orchestra

หัวข้อ “การสร้างสรรค์เทคนิคคีตปฏิภาณวัฒนธรรมพื้นบ้าน”

- Inspiration แรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลง

- โครงสร้างของดนตรี (Music Structure)

- ภาษาดนตรี (Scale / Mode / Set Theory)

- ผสมผสานโครงสร้างทางดนตรี (Harmony)

- Combina

(ขอบคุณภาพข่าวจาก ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ)
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home