หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมกิจกรรม Samchuk Street Art Project ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสามชุก ๑๐๐ ปี
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม เข้าร่วมกิจกรรม Samchuk Street Art Project ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสามชุก ๑๐๐ ปี

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-25 15:48:22

วันที่ 8-9 เมษายน 2565 อ.จารุวรรณ เมืองขวา หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม นำนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Samchuk Street Art Project  ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสามชุก ๑๐๐ ปี จังหวัดสุพรรณบุรี ในเชิงอนุรักษ์ ผ่านศิลปกรรมกับชุมชน โดยภาคีเครือข่ายสถาบันศิลปกรรม ณ ตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

(ขอบคุณภาพข่าว โดย อ.จารุวรรณ เมืองขวา)
 

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home