หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาศิลปกรรม ได้รับทุนการศึกษา งานรำลึกอดีตผู้บริหาร “คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์”
นักศึกษาศิลปกรรม ได้รับทุนการศึกษา งานรำลึกอดีตผู้บริหาร “คุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-03-20 08:46:39


2 นักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจาก มูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา มอบให้ในงานวันคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ ประจำปีพ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด จัดโดย มูลนิธิคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวอภิสรา ยุทธโรจน์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละคร และนายรณพี ชาวเชียงขวาง สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย