หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > นักศึกษาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทาน ทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
นักศึกษาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทาน ทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-02-21 11:19:58

เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง นักศึกษาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้ารับพระราชทาน 
ทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

วันที่ 7 มกราคม 2565 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และนายณภัทร แก้วนามชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (ปัจจุบัน แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ วังศุโขทัย เพื่อเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประเภททุนต่อเนื่องตลอดหลักสูตร
ที่มาและภาพข่าว :
- สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home