หน้าหลัก > ข่าว > นักศึกษาได้รางวัล > 2 นักศึกษา สาขาจิตรกรรม ได้รับทุน กองทุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างสรรค์ศิลปะ
2 นักศึกษา สาขาจิตรกรรม ได้รับทุน กองทุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างสรรค์ศิลปะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-01-11 11:36:12


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาจิตรกรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน

ทุนประจำปี พ.ศ.2564 ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่

1.นายธนสิน คุณแรง

ทุนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน ได้แก่

1. นายวุฒินันท์ ชาญศรี


ที่มา: https://creativeartfund.com/scholarchip-announcement-2562/
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home