หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้มอบทุนการศึกษารวม 10 ทุน
อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้มอบทุนการศึกษารวม 10 ทุน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-07-16 11:35:47

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้มอบทุนการศึกษา ในนามคุณพ่อสมควร ธรรมเจริญสถิต เพื่อมอบให้กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 10 ทุน แบ่งเป็นสาขาวิชา/แขนงวิชาละ 1 ทุน รวมเป็น 7 ทุน และอีก 3 ทุน มอบให้กับนักศึกษาที่มีจิตอาสาสละเวลาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของคณะศิลปกรรมศาสตร์
นักศึกษาที่ได้รับทุน รายละเอียดดังนี้
- สาขาวิชาละ 1 ทุน
1. น.ส.อรทัย ศรีธร (สาขาวิชาดนตรี)
2. น.ส.จิดาภา เสรีภัทรกุล (แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์)
3. นายอิทธิพล ยิ่งยวด (สาขาวิชาจิตรกรรม)
4. นายคุณวุฒิ สุพงษ์ (แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์)
5. นางสาวจิตควดี ธุถาวร (สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์)
6. นางสาวฑิตฐิตา ภู่ทิพย์ (แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย)
7. นายภัคเดชา วชะนะจันทร์ (แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น)
- ทุนจิตอาสา 3 ทุน
1. นายชานนท์ แป้นแก้ว (แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์)
2. น.ส.ธนวรรณ สุวรรณฝ่าย (แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์)
3. นายภานุวัฒน์ ผลอิน (แขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์)

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ
สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home