หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-03-26 15:59:25


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตรวจสอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567  โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี เป็นประธานในการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home