หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการบรรยายและ workshop "การจดสิทธิบัตรด้านการศิลปกรรม"
คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดการบรรยายและ workshop "การจดสิทธิบัตรด้านการศิลปกรรม"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-09-21 11:47:51


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายและworkshop ในหัวข้อ "การจดสิทธิบัตรด้านการศิลปกรรม" วิทยากร โดย คุณดนัย เลี้ยงเจริญ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร ชำนาญการ จากกระทรวงพาณิชย์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา) กองสิทธิบัตรออกแบบ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home