หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเสวนาด้านศิลปวัฒนธรรม 3 หัวข้อ
แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการเสวนาด้านศิลปวัฒนธรรม 3 หัวข้อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-04-25 11:07:43


วันที่ 1 มีนาคม 2566 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเสวนาด้านศิลปวัฒนธรรม 3 หัวข้อ จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอ.ดร. พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา โดยมีหัวข้อการเสวนา ดังนี้

- หัวข้อที่ 1 “การสร้างสรรค์ละครเควียร์ กรณีศึกษา วรรณศักดิ์ ศิริหล้า”  ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา คือคุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า (ศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2563) และคุณดำเกิง ฐิตะปิยศักดิ์ (ศิลปินศิลปาธร ประจำปี 2562) โดยมี ผศ.ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

- หัวข้อที่ 2 “พลวัตศิลปะการแสดงล้านนาของช่างซอหญิงในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย” (ดำเนินภายใต้โครงการชุมชนสืบสาน-สร้างสรรค์งานศิลป์ล้านนาร่วมสมัย)  ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้  1) แม่ครูจำปา แสนพรม (ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา กรุงเทพมหานคร) 2) ผศ.ดร.รัตนพล ชื่นค้า (ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 3) คุณสมฤทธิ์ ลือชัย (นักวิชาการอิสระด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา) และ 4) คุณนเรศ ไชยเลิศ (ครูชำนาญการ โรงเรียนรื่นบำรุง)  โดยมี ผศ.ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

- หัวข้อที่ 3 “การสอนการแสดงสำหรับสื่อในยุคดิจิทัล”  โดย Acting Coach ชื่อดังในวงการบันเทิง ร่วมเสวนา คือ 1) ครูบิว คุณอรพรรณ อาจสมรรถ  2) ครูซอ ดร.สทาศัย พงศ์หิรัญ และ 3) ครูปราง คุณศศินันท์ พัฒนะ โดยมี ผศ.ดร.กุสุมา เทพรักษ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home