หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เชิญวิทยากรจากจีน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์
แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย เชิญวิทยากรจากจีน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2022-04-18 13:31:59

แขนงวิชานาฏศิลป์ไทย ในรายวิชาการละครเอเชีย โดย ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร อาจารย์ประจำสาขาวิชา เชิญวิทยากรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นวิทยากรอบรมในรูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หัวข้ออบรม “Appreciation of Chinese Dance”

(ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก ผศ.ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home