หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น เชิญวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “คุณสมบัติ และการเลือกใช้วัสดุสิ่งทอให้เหมาะกับงานออกแบบ”
แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น เชิญวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “คุณสมบัติ และการเลือกใช้วัสดุสิ่งทอให้เหมาะกับงานออกแบบ”

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-02-16 22:39:04


วันที่ 31 มกราคม 2566 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น โดย ผศ.สิรัชชา สำลีทอง ในรายวิชา วัสดุเพื่อการออกแบบ ได้เชิญ อ.ดร.ศรันยา เผือกผ่อง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิต ในรายวิชาดังกล่าว ในหัวข้อ “คุณสมบัติ และการเลือกใช้วัสดุสิ่งทอให้เหมาะกับงานออกแบบ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาการออกแบบแฟชั่น
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home