หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > สัมมนาบอกเล่าเส้นทางสายอาชีพ จัดโดย สาขาวิชาจิตรกรรม
สัมมนาบอกเล่าเส้นทางสายอาชีพ จัดโดย สาขาวิชาจิตรกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-12-17 11:43:51


เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม จัดโครงการสัมมนาโดยเชิญวิทยากรที่เป็นผู้อาวุโสที่มากประสบการณ์ ได้แก่ อาจารย์สุวรรณี สารคณา และอาจารย์อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์ ซึ่งท่านได้มาบรรยายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาบนเส้นทางเดินอาชีพศิลปิน

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน