หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > อบรมเทคนิคการพัฒนาตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ
อบรมเทคนิคการพัฒนาตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-10-18 15:33:15


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมเทคนิคการพัฒนาตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายวิชาการ โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร และผู้ช่วยศาสตราจารย์เตชิต เฉยพ่วง ที่พึ่งดำรงตำแหน่ง มาเป็นวิทยากรแนะนำเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาตำแหน่งจนประสบความสำเร็จและได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2561 เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา