หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชุม/อบรม > โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ ให้กับบุคลากรสายวิชาการบรรจุใหม่
โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ ให้กับบุคลากรสายวิชาการบรรจุใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2018-02-23 15:24:49


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ ให้กับบุคลากรสายวิชาการบรรจุใหม่ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ภูสิทธิ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการและวิชาการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างใกล้ชิด กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์