หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม ตัวแทนศิลปินไทยร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ "Shared Horizons"
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม ตัวแทนศิลปินไทยร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ "Shared Horizons"

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-12-19 11:24:28


อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตัวแทนศิลปินไทยร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ  "Shared Horizons" Exhibition Nepali and Thai Artists

ได้แก่

1. ผศ.ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

2. อ.จารุวรรณ เมืองขวา (หัวหน้าสาขาวิชาจิตรกรรม)

3. อ.ไกรพล กิตติสิโรตม์ 

(นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566  ณ Classic Gallery, CHAKUPAT, PATAN)งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home