หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > ผลงานวิจัยเด่น ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ได้รับเชิญให้นำผลงานวิจัยจัดแสดง
ผลงานวิจัยเด่น ผศ.ดร.รจนา จันทราสา ได้รับเชิญให้นำผลงานวิจัยจัดแสดง

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2019-10-27 22:09:43


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ งานวิจัยเด่น ได้รับเชิญจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ให้นำงานวิจัย เรื่อง ดอกไม้สู่ศิลปะสร้างสรรค์ : สัมพันธภาพระหว่างดอกไม้กับวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์ นำมาจัดแสดงในงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 60 ปี ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/en
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : 
https://ssru.ac.th/home