หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม > โชว์ผลิตภัณฑ์จาก ''ผ้าขาวม้า'' กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง จ.สุพรรณบุรี ผลงานนศ.นิเทศศิลป์
โชว์ผลิตภัณฑ์จาก ''ผ้าขาวม้า'' กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง จ.สุพรรณบุรี ผลงานนศ.นิเทศศิลป์

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2020-11-03 15:25:47


วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ จัดแสดงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย "ป้าแต๋ว" คุณนิตยา ใจโต ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง ให้เกียรติร่วมชมผลงานจากนักศึกษา ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น G มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาที่จัดแสดง เกิดจากการนำเอา "ผ้าขาวม้า" ของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง จ.สุพรรณบุรี มาผลิตเป็นสินค้าของที่ระลึกจังหวัดสุพรรณบุรี และของที่ระลึก สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี หรือ Suphanburi F.C. ภายใต้โครงการ Creative Young Designer "ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย" ที่จัดร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home