หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA > ศิลปกรรมศาสร์ ลงนามความร่วมมือในหนังสือแสดงเจตจำนง กับภาคีรวม 7 สถาบัน
ศิลปกรรมศาสร์ ลงนามความร่วมมือในหนังสือแสดงเจตจำนง กับภาคีรวม 7 สถาบัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2021-01-18 13:19:11


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดี ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสร์ ลงนามความร่วมมือในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกัน ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ในนาม มูลนิธิจิตตปัญญาศึกษา, บริษัท พรีเซนเทีย จำกัด, โรงเรียนสอนการแสดงและพัฒนาบุคลิกภาพ ActionPlay Studio และ กลุ่มการเรียนรู้บางเพลย์ 

ทั้งนี้ ยังมีการเปิดตัวหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีพ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 6 หลักสูตร 

พิธีลงนามดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home