หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA > คณะศิลปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับ บริษัท สุพรีม สามเสน จำกัด
คณะศิลปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับ บริษัท สุพรีม สามเสน จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-12-19 01:54:45


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ สร้างเครือข่ายภายในประเทศ กับ บริษัท สุพรีม สามเสน จำกัด โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว และมอบหมายให้ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นพยาน ทั้งนี้ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมี อ.รติพัทธ์  ศิริพงษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการงานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home