หน้าหลัก > ข่าว > เครือข่ายต่างๆ ลงนามความร่วมมือ MOU / MOA > คณะศิลปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับ TCAP
คณะศิลปกรรมศาสตร์'สวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับ TCAP

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2023-12-19 01:54:54

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ สร้างเครือข่ายภายในประเทศ กับ สมาคมการค้าลิขสิทธิ์และของที่ระลึกจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเล่นและผลงานศิลป์ร่วมสมัย หรือ TCAP โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว และมอบหมายให้ ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นพยาน ทั้งนี้ ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมี อ.รติพัทธ์  ศิริพงษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home