หน้าหลัก > ข่าว > งานวิจัย / วิทยากรรับเชิญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ / R2R > Silo@ssru ได้รับเชิญจาก สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่เกษตร
Silo@ssru ได้รับเชิญจาก สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่เกษตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะศิลปกรรมศาสตร์
2024-02-19 16:52:30


วันที่ 23 มกราคม 2567 ศูนย์วัสดุสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน หรือ Silo@ssru ได้รับเชิญจาก สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมี ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์และศิลปกรรม (Cdar) และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการออกแบบสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรพร้อมทีมงาน บรรยายให้ความรู้เรื่องผลกระทบจากการเผาพื้นที่การเกษตร ประโยชน์จากฟางข้าว และสาธิตการทำกระดาษจากฟางข้าว สร้างประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เขตหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

งานประชาสัมพันธ์

เพจคณะศิลปกรรมศาสตร์ : https://www.facebook.com/FARSSRUfanpage/
เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์ : 
https://far.ssru.ac.th/

twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : 
far_ssru_fanpage

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://ssru.ac.th/home